Club News
  • No News reported.

fund raising by Pune Shaniwarwada

Winter in New York
02 Oct, 2017

Beneficiaries : 1000

Cost : 206000

President : Sanjay Kulkarni

Rotarian Team : Aarti Ganacharya, Alka Nayar, Anita Patil, Anuradha Patil, Aparna Ranade, Bhalachandra Nikte, Chandrashekhar Pingale, Jagannath Natu, Jyoti Bhosale, Kishor Jogalekar, Kishor Mahajan, Meena Bhondwe, Mohan Tilloo, Nandkumar Khanse, Narayan Chandak, Narendra Sardeshpande, Prakash Gadgil, Radhika Khandekar, Rajesh Mali, Rajesh Bokil, Sameer shastri, Sanjay Chavan, Sanjay Kulkarni, Sanjay Barve, Santosh Pardeshi, Shantanu Joshi, Shyam dhavale, Subhash Dandekar, Sunil Karambelkar, Vidyadhar Joshi, VINAY MORANKAR, Vishwas Karambelkar, Vivek Pataskar

Non Rotary Partner : friends of Rotary

Description :
Fund raising Programme

Images :
fund raising fund raising fund raising